Search Learn Dutch Online

learn dutch onlineGBL Zinnen oplezen en aanvullen oefentoets

Zinnen oplezen en aanvullen is part of GBL. You read the sentences and choose the correct word from 3 choices to complete the sentences. Donot look at the key until you have doen.


Zinnen 1 -28
1.
Ik heb er geen zin … (in, op, naar)
2.
Dat verhaal … goed in elkaar.  (op, in, zit)
3.
Een moeder… voor haar kinderen.    (zorgt, zie, komt)
4.
Er is geen les omdat de docent … is. (goed, ziek, zwaar)
5.
Ik ga niet …. omdat het regent.  (buiten, binnen,boven)
6.
Deze kinderen zijn …. (grote, klein, spelen)
7.
Wij … over twee weken kerstvakantie.   (zijn, uur, hebben)
8.
Elke dag leren wij op …. Nederlands.  ( school, kantoor, thuis)
9.
Ik kijk daarna ….  ( naar de radio, naar de televisie, op de televisie)
10.
Ik ben een brief aan het ….  (rijden, spelen, schrijven)
11.
Mag ik u telefoon …?   (gebruiken, hebben, doen)
12.
Op deze website ….. u informatie over de regelingen. ( zoeken, kijkt, vindt)
13.
Het is weer winter. Dat betekent …..  ( heet, kou, warm)
14.
Wij zijn geopend  …. Zaterdag.    (in, met, op)
15.
Even …..  ademhalen.    (naar, hebben, diep)
16.
Mijn medicijnen …. op.  (zijn, is, gaan)
17.
Elke middag spelen de kinderen in het …..   ( markt, winkel, park)
18.
Ze heeft jaren geleden al haar geld …. aan  het Rode Kruis.   (gegeven, betalen, gekocht)
19.
Als het … was, zou ik de planten water geven. (regent, warm, kou)
20.
Hij …. tegenover het station.   (woon, wonen, woont)
21.
Jij drinkt …..  ( thee, brood, kaas)
22.
Paul geeft een …. Hij is jarig.  (geld, feest, bloem)
23.
Ik studeer hard omdat ik voor mijn examen wil  …. (slagen, vallen, werken)
24.
Voor interrail is europa verdeeld in 7 zones waaruit je kunt ….    (nemen, kiezen, halen)
25.
Na de les gaan we naar de camping die is hier in de ….    (school, land, buurt)
26.
Weet jij hoe laat de les ….  (begint, sluiten, afgelopen)
27.
Heb je al kaartjes voor het ….   (dansen, concert, afspraak)
28.
Zijn ouders willen graag een keer naar Nederland  …. (doen, nemen, komen)


Key
 1. in
 2. zit
 3. zorgt
 4. ziek
 5. buiten
 6. klein
 7. hebben
 8. school
 9. naar de televisie
 10. schrijven
 11. gebruiken
 12. vindt
 13. kou
 14. op
 15. diep
 16. zijn
 17. park
 18. gegeven
 19. warm
 20. woont
 21. thee
 22. feest
 23. slagen
 24. kiezen
 25. buurt
 26. begint
 27. concert
 28. komen