Search Learn Dutch Online

learn dutch onlineGeld - Dutch Money

het geld - the money
de euro - Euro
de eurocent - the Euro cent            de eurocent            vijf eurocent            tien eurocent


            de euro

            twee euro


           vijf euro


           tien euro


           twintig euro


          vijftig Euro


          honderd euro

      
        tweehonderd euro